Image

Nawóz do roślin wodnych

FerruM® to suplement nawożenia roślin akwariowych zawierających chelatyny żelaza stabilizowane DTPA, EDTA. Stabilizacja pozwala na powolne uwalnianie jonów żelaza do słupa wody. Niedobory tego pierwiastka powoduje chlorozę - zaburzenia procesu fotosyntezy objawiające się bieleniem miękkich części liści. Rośliny szczególnie podatne na chlorozę to żabienice (Echinodorus), nadwódki (Hygrophila) i zwartki (Cryptocoryne). Optymalny poziom 0,2 mg/l uzyskujemy empirycznie poprzez indywidualne ustalenia dawki po kontroli testem na Fe. Do wzrostu roślin niezbędny jest dostęp do węgla -  zalecamy stosowanie BiCarbon Wet®. Przechowywać w miejscach ciemnych, bez dostępu dla dzieci. Produkt bezpieczny dla zwierząt wodnych.

Search